การจัดส่งและส่งคืน

 การจัดส่งสินค้า   (ยกเว้นแผ่นยางกันกระแทก)

 • ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
 • จัดส่งทุกพื้นที่ภายในประเทศ
 • จัดส่ง วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)
 • ตารางคำนวนค่าขนส่ง


พื้นที่

ยอดสั่งซื้อ

ค่าจัดส่ง
กทม-ปริมณฑล
มากกว่า 1,500
ฟรี
1 - 1,499
ตามน้ำหนักสินค้า 
ต่างจังหวัด
มากกว่า 3,000
ฟรี
1 - 2,999
ตามน้ำหนักสินค้า  สั่งซื้อแล้วคืน 


ไม่มีนโยบายการคืนสินค้า อย่างไรก็ตามหากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง หรือผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เมื่อมาถึงเราจะตรวจสอบแก้ไขและดำเนินการเปลี่ยนใหม่ภายใน 7 - 15 วัน หากเป็นกรณีนี้ กรุณาติดต่อเราภายใน 7 วันหลังจากได้รับ

เงื่อนไขการขอคืนสินค้า

สาเหตุของการขอคืนสินค้า

1. สินค้ามีปัญหาจากการผลิต  สินค้าสภาพสมบูรณ์  อุปกรณ์ครบ บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์

2. ไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อในเว็บ สินค้าสภาพสมบูรณ์  อุปกรณ์ครบ บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์

3. เปลี่ยนใจ บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ สินค้าสภาพสมบูรณ์  อุปกรณ์ครบ บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์


หมายเหตุ

 1. กรณีเปลี่ยนใจการสั่งซื้อเมื่อทําการสั่งซื้อในระบบเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งยกเลิกได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัท เบอร์ 081-8813598
 2. กรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ สามารถส่งคืนได้ตามการพิจารณาของทางบริษัทและคิดค่าธรรมเนียม บริษัทจะทำการตรวจสอบและจะคืนเงินค่าสินค้าให้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า (ไม่คืนค่าจัดส่ง)

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า
 

 1. ส่ง e-mail แจ้งมาทาง akihiro.office@gmail.com

  • ระบุปัญหาที่ต้องการคืนสินค้า
  • รูปสินค้าและกล่องสินค้า (รูปถ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการคืนสินค้าที่ชํารุดหรือได้รับความเสียหาย กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า)
  • ใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่ Order

 2. เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงกลับมาที่ 

  บริษัท อะกิฮิโระ จํากัด เลขที่ 221/7 เดอะวิลเลจ ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เอกสารประกอบการขอคืนสินค้า

 1. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทโอนเงินค่าสินค้าคืน
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ส่งเอกสารทุกรายการมาที่ email : akihiro.office@gmail.com

                                                                                                   

 เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 


สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ผิดปกติไปจากเดิมหรือมีบางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น แตก หักบิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ รอยขูด ขีด ไหม้ สนิม คราบสกปรก
การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ
Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือสติ๊กเกอร์จากทางโรงงาน ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือถูกแก้ไข
การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง จากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆหรือจากการใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซมหรือถูกเปิดตัวสินค้าจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้ง


 1.  ระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้
  า 

สินค้าที่เปลี่ยนหรือซ่อมจะมีการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก  
สำหรับสินค้าประเภท Hard disc, CPU, VGA, Memory และ Mainboard ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน / ซ่อมสินค้าให้ไม่เกิน 20 วันทำการ นับตั้งแต่ทางฝ่ายบริการบริษัทอะกิฮิโระ ได้รับสินค้า กรณีที่บริษัทมีสินค้าเปลี่ยน 

 1. สำหรับสินค้าที่มีการสั่งซื้อเป็นพิเศษ (By order) และสินค้าที่ต้องส่งเคลมหรือซ่อมกับทางศูนย์บริการในประเทศ ระยะเวลาการเคลมจะขึ้นกับผู้ให้บริการนั้นๆ เป็นหลัก
 1. สินค้าตัวเปลี่ยนจะเป็นรุ่นเดิม ในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมทางบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้ารุ่นทดแทนหรือเทียบเท่าให้แทน
กรณีที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิต (EOL) หรือไม่มีสินค้ารุ่นทดแทนที่จะเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ (CN) โดยคิดมูลค่าจากระยะเวลาประกันคงเหลือของสินค้า
การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไป เมื่อส่งซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัท อะกิฮิโระ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปซ่อมหรือเปลี่ยน
หากลูกค้าไม่สะดวกส่งสินค้าเคลมให้กับทางบริษัท อะกิฮิโระ จำกัด ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเคลมตาม VOICE รับประกันของศูนย์บริการนั้นๆได้เลย 


 
 ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้  

      1. ในการพิจารณาในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม รุ่นทดแทนหรือจำนวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้า
      2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คุณสามารถโทรหาเราได้ทุกเวลาที่หมายเลข 081-8813598 
กรณีไม่สะดวกทางเลขหมายโทรศัพท์ สามารถติดต่อทางช่องทางดังนี้
Email :  akihiro.office@gmail.com
เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
เราจะดำเนินการตอบคำถามของคุณลูกค้าภายใน 24 ชม.