สมาร์ทฟิลม์

ฟิลม์อัจฉริยะ

เปลี่ยนกระจกใสให้กลายเป็นกระจกทึบ สามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้อย่างงายดายและลงตัว ช่วยลดความร้อนและกัน UV ติดตั้งง่าย สะดวก สวยงาม แข็งแรง ควบคุมการเปิดปิดด้วย รีโมทคอนโทรล ตอบโจทย์ของการเพิ่มมิติของห้อง ทำให้ห้องดูกว้างขึ้นหรือปรับกั้นห้องให้ดูเป็นส่วนตัว ตามรูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

SMART FILM (ฟิลม์อัจฉริยะ) 100X100 CM 1 Y.
15,000.00 ฿

 ฟิลม์อัจฉริยะ  เปลี่ยนกระจกใสให้กลายเป็นกระจกทึบ สามารถเพิ่มความเป็นส่วนตั.....