บ้านอัจฉริยะ

ระบบ SMART HOME 

            ระบบ Smart Home หรือ บ้านอัจฉริยะ คือระบบที่ใช้ในการ่ควบคุมการทำงานอัตโนมัติภายในบ้าน ด้วยการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ระบบจะมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยสําหรับผู้อยู่อาศัย สามารถควบคุมการทํางานอัตโนมัติในบ้าน เช่น การควบคุมแสงสว่าง การควบคุมระบบปรับอากาศ ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมความบันเทิงต่างๆ และระบบอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ


Deployment and Intelligent Scene

ค้นหาย่อย