TRUE PAY NEXT EXTRA


 คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น  

1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 20-60 ปี
3. รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
4. ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น
เตรียมพร้อมก่อนการสมัครแต่ละช่องทาง
ช่องทางออนไลน์
  • ลูกค้ายืนยันตัวตนทรูมันนี่ขั้นสูงที่ 7-Eleven รายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารรายการเดินบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bank statement) ย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุดสำหรับพนักงานบริษัท และ 6 เดือนล่าสุดสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ
ช่องทางร้านค้า
  • บัตรประชาชนตัวจริง สำหรับยืนยันตัวตนที่ร้านค้าที่สมัคร
  • เอกสารรายการเดินบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bank statement) ย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุดสำหรับพนักงานบริษัท และ 6 เดือนล่าสุดสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ
*การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามการประเมินของบริษัทแอสเซนด์ นาโน จำกัด

ขั้นตอนการสมัคร True money Pay next Extra

 ก่อนผ่อน สแกนก่อน .. ลงทะเบียนกดรับสิทธิ์ Cash Back  


ทดลองคำนวณเงินผ่อน Pay Next Extra