เกี่ยวกับอะกิฮิโระเกี่ยวกับ อะกิฮิโระ

           บริษัท อะกิฮิโระ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที เป็นแหล่งรวมสินค้าไอทีแบรนด์ต่างๆ มากมายในตลาดออนไลน์ ขายส่ง และขายปลีก สมาร์ทโฮม กล้องวงจรปิด แผ่นยางกันกระแทก (ฟิตเนส) สินค้าตกแต่งบ้าน เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าให้ได้รับความนิยมสูงสุด. บริษัทจึงพร้อมที่จะบริการ นำเสนอสินค้าหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน.


วิสัยทัศน์ (VISION)

          อะกิฮิโระ มุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที  Smart Home  CCTV  , แผ่นยางกันกระแทก และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทันสมัย  บริษัทพร้อมที่จะจัดจำหน่ายสินค้า และบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน และให้ได้รับความนิยมสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                           

พันธกิจ (MISSION)

  • การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) มุ่งมั่นค้นหาและเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ประทับใจ
  • สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ (Creative  Innovation) คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสินค้า และบริการชั้นยอดสู่ลูกค้ายึดมั่นบนพื้นฐานของจริยธรรม และคุณธรรม  


แนะนำแบรนด์ที่จัดจำหน่ายโดยอะกิฮิโระ